ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2021 07:21:54 1,719

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนิคมหนองฉลองตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตรการปกครองแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด         
         

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลห้วยเหนือ
ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลนิคมพัฒนา
ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลสะเดาใหญ่และตำบลตาอุด
ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลห้วยใต้

ตำบลหนองฉลอง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

          1. บ้านนิคมซอย 1  หมู่ที่ 1

          2. บ้านนิคมซอย2   หมู่ที่ 2

          3. บ้านนิคมซอย 3  หมู่ที่ 3

          4. บ้านนิคมซอย 4  หมู่ที่ 4

          5. บ้านตรอย         หมู่ที่ 5   

          6. บ้านนิคมซอยกลาง  หมู่ที่ 6

          7. บ้านนิคมเขต3    หมู่ที่ 7

          8. บ้านนิคมซอยศูนย์  หมู่ที่ 8

          9. บ้านนิคมหนองฉลอง  หมู่ที่ 9

          10. บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ 10

 ด้านสาธารณสุข

           1. โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคมซอยกลาง

           2.  โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านตรอยด้านการสังคมสงเคราะห์

           1. ผู้สูงอายุ 575 คน

           2. ผู้พิการ  136 คน

           3. ผู้ป่วยเอดส์ 4 คน

To Top ↑