ท่านสามารถแจ้ง แบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
  3. ทางโทรศัพท์ 045-814272 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน
To Top ↑