กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ของชาติ"

12 พ.ค. 2022 14:55:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 34
วันที่ 12  พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดยนายหล้า  ศรีมาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองโพธิ์ หมู่ 10 ร่วมกิ...

Big Cleaning Day วัดนิคมสายเอก

11 พ.ค. 2022 14:10:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 35
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า ศรีมาศ นายก อบต. นางปานจิต แสนทวีสุข ปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กำนันวีระชัย ชูกำแพง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลหนองฉลอ...

กิจกรรมชุมชนสะอาด มลภาวะดี ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (ฺBig Clenning Day)

7 เม.ย. 2022 15:38:23 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 59
วันที่  7  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  กำนันตำบลหนองฉลอง อสม. ผู้น...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

31 มี.ค. 2022 11:24:48 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 57
วันที่  31  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้มีการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบร...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้ส่งตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองฉลอง นางสาววรัญญา ประเสริฐสังข์ (น้องเนย) สังกัดวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำขุขันธ์

24 มี.ค. 2022 17:24:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 28
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้ส่งตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองฉลอง นางสาววรัญญา  ประเสริฐสังข์ (น้องเนย) สังกัดวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำข...

กิจกรรมชุมชนสะอาด มลภาวะดี ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (ฺBig Cleanning Day)

21 มี.ค. 2022 12:03:38 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 45
วันจันทร์ที่  21  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  กำนันตำบลหนองฉลอง อส...

ร่วมกิจกรรม ";วันท้องถิ่นไทย" อำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

18 มี.ค. 2022 10:20:31 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 44
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ  พนักงาน  เข้าร่วมพิธีใน "วันท้องถิ่นไทย" วันที่ ...

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับตำบล

17 มี.ค. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 48
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับตำบลหนองฉลอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นภาคผู้นำชุมชนที่มีส่วน...

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA)

9 มี.ค. 2022 04:18:44 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 29
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จา...

กิจกรรม “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

24 ก.พ. 2022 06:54:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 50
วันที่ 24 กุมภาพันธื 2565 อบต.หนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ นายก อบต.หนองฉลอง, นางปานจิต  แสนทวีสุข  ปลัด  อบต.หนองฉลอง คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมช...

ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก (PET) รวบรวมนำส่งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ

15 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 34
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2565  อบต.หนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ  นายก อบต.หนองฉลอง, นางปานจิต  แสนทวีสุข  ปลัด  อบต.หนองฉลอง คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ&nbs...

กิจกรรมเคารพธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ 2565

10 ม.ค. 2022 10:55:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 154
วันที่ 10 มกราคม 2565 นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ถือโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง หลังจาก กกต.จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท...
To Top ↑