กิจกรรมเคารพธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ 2564

21 เม.ย. 2021 02:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 46
นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อแสดงออกต่อความจงรักภั...

แจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

31 มี.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 36
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้ทำการส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานราชการ วัด ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

กีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ประจำปี 2562

16 พ.ค. 2019 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 35
กีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน ^^
To Top ↑