การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

28 ม.ค. 2020 10:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองฉลอง 142

Download ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

To Top ↑