กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์เเละวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนองฉลอง

11 ต.ค. 2021 14:10:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉลอง 31

To Top ↑