กิจกรรมชุมชนสะอาด มลภาวะดี ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (ฺBig Cleanning Day)

21 มี.ค. 2022 12:03:38 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 22

วันจันทร์ที่  21  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  กำนันตำบลหนองฉลอง อสม. ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนบ้านนิคมซอย 2 ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการชุมชนสะอาด  มลภาวะดี  ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (Big Cleanning Day) ณ  สำนักสงฆ์ชัยมงคลพัฒนาราม (วัดนิคมซอย 2 ) เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอากในบ้านเรือน/ชุุมชนตัวเอง  และศาสนสถาน ให้ถุกสุขลักษณะอยู่เสมอและเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

 

To Top ↑