ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 มิ.ย. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองฉลอง 125

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก

To Top ↑