ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.ย. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองฉลอง 131

To Top ↑