ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

6 มี.ค. 2018 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 48

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6

To Top ↑