ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก สถานที่ ซอยกลางฝั่งตะวันตกหมู่ที่ 7 บ้านนิคมเขต 3 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 ม.ค. 2018 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

To Top ↑