ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันตก บ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 สถานที่ถนนบ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

14 ก.ย. 2021 13:41:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 132

แบบสรุปราคากลางและงานก่อสร้างต่อ

To Top ↑