แบบสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

20 เม.ย. 2022 10:18:38 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉลอง 24

https://backend.nongchalong.go.th/uploads/files/1/news/65_1650505952.pdf

https://backend.nongchalong.go.th/uploads/files/1/news/31.pdf

To Top ↑