องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทร.045-814272 โทรสาร.045-814272
E-Mail: 6330520@dla.go.th
นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 087-2611790
นายดัด ทองมนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 098-1591262
นายภาพ พลคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 093-6169361
นางพรรณวิภา พวงอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด โทร. 094-5624298

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

To Top ↑