องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทร.045-814272 โทรสาร.045-814272
E-Mail: [email protected]
นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 087-2611790
นายภาพ พลคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 093-6169361
นายดัด ทองมนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 098-1891262
นางปราณี จันคะนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โทร. 081-0666482
นาง ปานจิต แสนทวีสุข หัวหน้าสำนักปลัด โทร. 094-5624298

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

To Top ↑