ปรับปรุงล่าสุด 16 ธ.ค. 2021 10:00:21 1,031

 

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มีดวงตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เป็นรูปหนองน้ำ ภายในวงกลม 2 วงซ้อนกัน รัศมี 6.0 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตรมีคำว่า อบต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อยู่ภายในระหว่างวงกลมทั้ง 2 วง 

 

To Top ↑