การประชุมคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื่นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

18 พ.ค. 2023 10:45:13 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 13
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา  10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองนำโดย นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูค...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2/2566

3 พ.ค. 2023 11:05:10 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 14
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ครั้งที่  2/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง    

ประชุมแผนพัฒนาฃุมฃน ปีงบประมาณ 2566

13 มี.ค. 2023 09:28:19 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 42
วันที่  10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลหนองฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์,นักพฒนาชุมชน อบต.หนองฉลอง,เจ้...

กิจกรรมโครงการชุมชนสะอาด มลภาวะดี ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (กิจกรรม Big Cleaning Day)

9 มี.ค. 2023 09:09:52 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 28
อบต.หนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ  นายก อบต.หนองฉลอง  นางปานจิต แสนทวีสุข   ปลัด อบต.หนองฉลอง ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.หนองฉลอง ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผช.ผู...

โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

22 ก.พ. 2023 15:06:49 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 43
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.หนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ นายก อบต.หนองฉลอง  นางปานจิต แสนทวีสุข  ปลัด อบต.หนองฉลอง ได้ดำเนินการจัดโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยมี รอ...

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

9 ม.ค. 2023 16:05:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 53
           เมื่อวันจันทร์ที่  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ดำเนิ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

6 ม.ค. 2023 09:10:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 48
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เป็นประธานคณะกรรมการ และมีสมาชิก ผู้แทนประคม ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานราชการเข้าร่วมป...
To Top ↑