ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านนิคมหนองฉลอง ม.9

14 ก.ย. 2023 11:58:24 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 22
เมื่อวันที่  13  กันยายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ นายกอบต.หนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัด อบต.หนองฉลอง  ข้าราชการ พนัก...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ)

24 ส.ค. 2023 14:57:41 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 24
วันที่  23  สิงหาคม  2566  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข...

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 ส.ค. 2023 11:21:47 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 26
วันที่  17  สิงหาคม  2566 องค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัด อบต. ได้จัดอบรมโครงกา...

กิจกรรมพิธีทำบุญกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรวันพระ วัดนิคมสายเอก หมู่ 7

16 ส.ค. 2023 09:39:55 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 45
16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานพิธีทำบุญกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร เพื่อนำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยปัจจัยไปมอบให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโ...

การประชุมคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื่นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

18 พ.ค. 2023 10:45:13 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 56
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา  10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองนำโดย นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูค...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2/2566

3 พ.ค. 2023 11:05:10 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 51
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ครั้งที่  2/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง    

ประชุมแผนพัฒนาฃุมฃน ปีงบประมาณ 2566

13 มี.ค. 2023 09:28:19 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 70
วันที่  10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลหนองฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์,นักพฒนาชุมชน อบต.หนองฉลอง,เจ้...
To Top ↑