องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนสะอาด มลภาวะดี ห่างไกลโรคมือเรา (กิจกรรม Big Cleaning Day)

13 มิ.ย. 2024 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉลอง 18
เมื่อวันที่  13 มิถุนายน            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ นายกอบต.หนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัด อบต.หนอง...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

3 มิ.ย. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉลอง 22
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5       ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้จัดทำ Infographic (อินโฟกราฟฟิก) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2...
To Top ↑