ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

31 ก.ค. 2022 12:15:19 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉลอง 8
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เชิญชวนประชาชนสนใจรับฟังการประชุม

ย้ายโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนิคมหนองฉลอง หมุ่ที่ 9

21 ก.ค. 2022 13:30:36 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉลอง 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยนายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการให้กองช่าง ทำการย้ายโคมหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดแนวถนน 4 เลน หมายเลข 2157 ช่วงบ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 เพื่อนำไ...
To Top ↑