16 ส.ค. 2023 09:39:55 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 76

16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานพิธีทำบุญกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร เพื่อนำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยปัจจัยไปมอบให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลตหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันแม่แห่งชาติ  โดยมีนางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ และ หัวหน้าส่วนราชการ ตำบลหนองฉลอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่ตำบลหนองฉลองร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดนิคมสายเอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

To Top ↑