ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนิคมซอย 4 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

3 ก.พ. 2018 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 44

To Top ↑