ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ก.พ. 2018 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 57

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน

To Top ↑