ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

6 มี.ค. 2018 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 43

https://backend.nongchalong.go.th/uploads/files/1/middleprice/c.pdf

To Top ↑