ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฉลอง

14 ก.ย. 2021 12:26:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองฉลอง 138

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

To Top ↑