14 ก.ย. 2023 11:58:24 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 61

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ นายกอบต.หนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัด อบต.หนองฉลอง  ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง  ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และสมาชิก อถล.  ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานที่ ซอยบ้านเค้กสีส้ม และถนนเส้นคลอง1 หมู่ที่  9  ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

To Top ↑